SALE
NEW

Original Xiaomi Mijia MINI หัวนวด 3D สเตอริโอนวดเปียกและแห้ง 6 ชนิดนวดด้วยตนเองเครื่องมือนวด Smart Home-ใน รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ จาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บน AliExpress - 11.11_สิบเอ็ด สิบเอ็ดวันคนโสด

Scroll to product details, material & care and sizing

$ 37.99

Add to cart Add to wishlist

  • Gyro : Xiaomi Mijia MINI Head Massager
  • ช่อง การควบคุม : 2 ช่องทาง
  • คุณสมบัติ : ช่องเสียบ
  • ขนาด : 0.04513888888888889
  • จำนวนรุ่น : Xiaomi Mijia MINI Head Massager
  • รัฐ นิติบัญญัติ : พร้อมที่จะ ไป
  • ความเร็วสูงสุด : Xiaomi Mijia MINI Head Massager
  • ชื่อยี่ห้อ : XIAOMI